userId: 0
dborderId: 0
items: 0
dbitems: 0

Opći uvjeti

INTERNET PRODAJA

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Prodaju putem Interneta na stranici www.agm.hr obavlja tvrtka:

AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge
Mihanovićeva 28,
10000 Zagreb,
OIB: 
37620818018.

 

Jamčimo sigurnost kupnje.

Cijene proizvoda i poštarine izražene su u kunama s PDV-om.
Važeće su one cijene i ostale pogodnosti koje su na snazi na dan zaprimanja narudžbe. Važeći je izvorni račun koji primate prilikom plaćanja odnosno dostave temeljem općih uvjeta prodaje, objavljenih na ovoj stranici i potvrđenih pri ispostavljanju narudžbe.   

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača

Klikom na tipku »REGISTRIRAJ SE« dajete privolu da u svrhu ispunjavanja ili poštivanja prava iz ugovornog odnosa zaprimimo, vodimo, održavamo i upravljamo Vašim osobnim podatcima tijekom ugovornog razdoblja. Tvrtka jamči sigurnost osobnih podataka prema zakonu koji štiti osobne podatke. U svakom trenutku pisanim putem ili telefonom možete zatražiti da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestanemo koristiti Vaše osobne podatke te da Vas o tome obavijestimo u sljedećih 5 dana.
Zadržavamo pravo da iznimno (djelomično ili u cijelosti) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima kada na zalihama ponestane naručenih proizvoda (računalni sustavi automatski provjeravaju zalihe jednom dnevno i ponekad se može dogoditi da robe ponestane tijekom dana), kada je došlo do očite pogreške u cjeniku, ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako kod kupca utvrdimo povećani rizik plaćanja. U svim tim i sličnim slučajevima pošto utvrdimo nepravilnost odmah ćemo Vas obavijestiti telefonski ili e-mailom o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.   

Klikom na tipku "Platite" potvrđujete da ste upoznati sa svim prodajno-platnim uvjetima koji su ovdje navedeni te da ste prilikom registracije na njih bili upozoreni. Narudžba je na hrvatskom jeziku.
Potvrdom u posljednjem koraku kupnje zaprimit ćemo Vašu narudžbu i o tome ćemo Vas obavijestiti e-mailom na adresu koju ste naveli prilikom registracije. Imate li bilo kakva pitanja ili poteškoće, slobodno nam se obratite na adresu:  prodaja@agm.hr.

Narudžbu-ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, dok djelomično poslovno sposobne osobe mogu ugovor sklopiti samo uza suglasnost zakonskog zastupnika.
U slučaju raskida ugovora rok za povrat novca je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu ili od dana primitka vraćene robe.

 

NAČINI PLAĆANJA

      -  gotovinom kod preuzimanja u AGM-ovim prodajnim prostorima

      -  gotovinom-pouzećem putem Hrvatske pošte d.d.

      -  kreditnim karticama (Diners, Visa, Mastercard, Maestro)

      -  virmanom

 

TROŠKOVI DOSTAVE

Naknada za isporuku poštom:

Pošiljke unutar Republike Hrvatske isporučujemo uračunavajući troškove slanja u iznosu od:

       -  22 kn za pošiljke u vrijednosti do 200 kn,

       -  25 kn za pošiljke u vrijednosti od 201 kn  –  500 kn

       -  gratis za pošiljke Iznad 500 kn  

Za sve ostale pošiljke nakon  narudžbe kontaktirat ćemo Vas e-mailom i javiti  cijenu i troškove isporuke za naručene knjige.

 

ROKOVI ISPORUKE

Uobičajeni rok isporuke pošiljaka je od 2 do 5 radnih dana (za pošiljke u RH). Za narudžbe koje uključuju veći broj artikala ili naslova moguće je produljenje navedenih rokova za nekoliko dana radi zahtjevnijeg kompletiranja narudžbe. U vrijeme trajanja blagdanske ponude rokovi isporuke pošiljaka su duži od uobičajenih, prosječno 5 do 10 radnih dana, radi znatno veće opterećenosti dostavnih službi te većeg broja pošiljaka koje je u tom razdoblju potrebno obraditi i kompletirati. Nastojat ćemo sve narudžbe isporučiti u što kraćem roku. Ako je riječ o inozemnim isporukama, rokovi isporuka su duži i ovisni o zemlji isporuke (do nekoliko tjedana). Rok isporuke za otočna i manja mjesta ovisi o posebnom rasporedu vožnje dostavnih službi.

Za moguće kašnjenje zbog netočne ili nepotpune adrese primatelja ili zbog zastoja u prometu AGM d.o.o. ne može snositi odgovornost.

U slučaju odabira načina plaćanja CLICK & COLLECT narudžbu možete preuzeti nakon telefonske obavijesti iz knjižare AGM-a u Zagrebu.

Sve narudžbe pristigle radnim danom od 8 do 16 sati bit će obrađene istoga dana, dok ćemo one pristigle izvan radnog vremena obraditi tijekom sljedećeg dana. Narudžbe obavljene tijekom vikenda bit će obrađene u ponedjeljak, a narudžbe pristigle tijekom praznika obrađujemo prvog radnog dana.

 

POVRAT I ZAMJENA ROBE

Vaše je pravo moći odustati  od narudžbe u roku od 15 dana pošto ste robu primili. O tome da želite odustati obavijestite nas na e-mail prodaja@agm.hr ili pismeno putem pošte na adresu:
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge
Mihanovićeva 28
10000 Zagreb

Primljenu robu morate nam vratiti preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana kad ste nas obavijestili o odustajanju od narudžbe. Roba mora biti neoštećena i u originalnom pakiranju, u suprotnom nećemo moći prihvatiti povrat. Novac za plaćenu robu vratit ćemo u roku od 30 dana od našeg zaprimanja robe. Povrat primljene robe u roku od 15 dana vrijedi kao obavijest o prekidu narudžbe te je nije potrebno dodatno slati.

Zamjenu robe zbog krivo isporučenog ili eventualnog oštećenog artikla obavljamo u roku od 48 sati od primitka reklamacije. Reklamaciju trebate pismenim putem poslati na adresu prodaja@agm.hr ili poštom na gore navedenu adresu. Troškovi zamjene snosi AGM.

Info tel: +385 1 48 56 309

 

REKLAMACIJE

Za sve reklamacije možete nam se  obratiti na e-mail adresu:  prodaja@agm.hr ili na tel. +385 1 48 56 309.

 

____________________________________________________________________________________________________________________


INTERNET SALE

 

PRIVACY STATEMENT

The AGM undertakes policy not to abuse personal data from the order form.

Personal data is considered to be all information determining the Customer's identity. AGM will not deliver or disclose the Customer's personal information to a third party, except where explicitly requested by law or in cases where this is necessary for the fulfillment of the obligation.

All customer information is kept strictly and is only available to employees who need it necessarily for doing business. All AGM employees and business partners are responsible for respecting the privacy principles.

In the event of a change in the personal data submitted during registration, the Buyer is obligated to notify AGM. In the event a change was not notified, we will not be liable for any disadvantages regarding the order or delivery of the product.

 

BUSINESS TERMS

The sale via the Internet at www.agm.hr, is carried out by the company:

AGM d.o.o. for publishing and services
Mihanovićeva 28,
10000 Zagreb,
OIB: 37620818018

We guarantee the security of the purchase.

Prices of products and postage are expressed in kuna (HRK) with VAT included.

The prices and other benefits that are in effect on the day of receipt of the order are valid, as is the original receipt recieved during payment or delivery, under General Sales Conditions, published on this site and confirmed during order placement. All goods are shipped from a supply stock (anticipated shipping within four working days for Croatia). In case of pre-registration, goods are delivered immediately upon receipt at the warehouse, as indicated along the product itself, and of which you will be notified after placing the order.

As a buyer you have the right to cancel the contract and inform us at prodaja@agm.hr or at the address AGM d.o.o., Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb within 15 days of receipt of the goods. You must return the received goods to us intact and in an unchanged amount within 15 days after you have notified us of the waiver of the contract. Returns of received goods within 15 days are also considered as your withdrawal notification. You have to return the books or other goods in the same state as they were in when they were delivered to you.

As a customer, you are entitled to all rights under the Consumer Protection Act. By clicking on the "REGISTRIRAJ SE" button you are granting us permission to receive, maintain and manage your personal data during the contract period for the purpose of fulfilling or respecting contractual rights. The company guarantees the security of personal data under the law that protects personal information.

At any time, in writing form, you can request that we cease using your personal information permanently or temporarily within 15 days, and we will inform you about this within the next 5 days.

We reserve the right to cancel the order partially or in full, in cases when there are no more products in stock (computer systems preform an automatic check daily. Sometimes the stock may be emptied before the end of the day), when there is an obvious error in the price list, if the order form has not been submitted in compliance with the general terms and conditions, or if the customer is determined to be at high payment risk. Having determined such an irregularity, you will be notified at once of any possible deviation from the contract on our part by phone or e-mail.

By clicking the "Platite" button, you acknowledge that you are familiar with all the sales and payment conditions outlined here and that you have been notified when registering. The order is in the Croatian language.

After last step of purchase we will receive your order and we will notify you by e-mail to the address you provided when registering. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us at prodaja@agm.hr.

Order-contract in the name and on behalf of a minor or a person incapable of business can be concluded only by their legal representatives while partial legal capacity may enter into a contract only with the consent of the legal representative.

In the event of termination of the contract, deadline for refund is 30 days from receipt of the written notice of termination or from the date of receipt of returned goods.

 

PAYMENT METHODS

       -  Cash within AGM sales premises

       -  Cash – via company, using Hrvatska pošta d.d. postal offices

       -  Credit cards (Diners, Visa, Mastercard, Maestro)

       -  Bank transfer

 

SHIPPING

Postal delivery fee:

Shipments within the Republic of Croatia are delivered with a fee of:

        -  22 kn for shipments up to 200 kn,

        -  25 kn for shipments between 201 kn – 500 kn

        -  Free for shipments above 500 kn

For all other shipments after an order we will contact you by e-mail and report the price and delivery costs for the ordered books.

 

RETURN AND REPLACEMENT OF GOODS

Your right is that you can cancel the order within 15 days after receiving the goods. If you wish to cancel, please inform us at prodaja@agm.hr or by post to:

AGM d.o.o. for publishing and services
Mihanovićeva 28
10000 Zagreb

Received goods need to be returned by registered mail within 15 days of the day of you written notified us of the order cancellation. The goods must be undamaged in the original packaging, otherwise we will not be able to accept the refund. We will refund the money for the paid goods within 30 days of our receipt of the goods. The refund of the goods received within 15 days is valid as a notice of termination of the order and no additional notice is required.

We will replace the goods for the wrong goods delivered or any damage to the item within 48 hours of the receipt of the complaint. You should send your complaint by email to prodaja@agm.hr or by post to the above address. Replacement costs will be  settled by AGM.

Info phone: +385 1 48 56 309

 

COMPLAINTS

For all complaints, you can contact us at the following e-mail address: prodaja@agm.hr or by phone number: +385 1 48 56 309.

 

 

Pošalji